Enhance the potential of Smart Working – SmartWo

PROJEKTS

Pēdējās desmitgadēs mūsdienu pasaulei ir nācies saskarties ar pakāpenisku digitālo transformāciju, kas ietekmē arvien vairākus mūsu dzīves aspektus. Nepārtrauktā tehnoloģiju attīstība ir arī mainījusi veidu, kā mēs veicam ikdienas darbu, un ir ļāvusi uzņēmumiem ieviest inovatīvas strādāšanas metodes. Viens no mūsdienīgiem strādāšanas veidiem, kurā tiek izmantotas tehnoloģijas, ir “Viedais darbs”.

Visā pasaulē noteiktie ierobežojumi, lai ierobežotu COVID-19 pandēmijas izplatīšanos, ir krasi paātrinājuši viedā darba izplatību. Sākot no pirmās mājsēdes līdz pat šodienai, bija svarīgi mainīt strādāšanas metodes; šobrīd daudzi uzņēmumi ir iecienījuši viedo darbu.

Zoom, Skype, sociālajiem tīkliem, apmācību platformām, žurnāliem, laikrakstiem, dažādām programmatūrām bija “jānāk talkā” pasaulei, kurai bija  “jāatsakās” no klātienes tikšanām un jādod priekšroku tām, kas notiek aiz ekrāna.

Viedā darba priekšrocības ir acīmredzamas ikvienam (lielāka elastība darbā gan darba stundu, gan darba vietas ziņā, samazinātas izmaksas un ietaupīts laiks saistībā ar ceļošanu un arī hipotētiski labāks līdzsvars starp darba ņēmēja privāto un profesionālo dzīvi…). Tā kā situācija neuzlabojās un ieviestie ierobežojumi netika atcelti, bija novērojams, ka, viedais darbs veicina arī virkni trūkumu: nespēja nošķirt darbu un privāto dzīvi, darbinieki kļūst vairāk izolēti, kā arī vērojama dažreiz neefektīva un lēnāka saziņa.

Ņemot vērā augstāk minēto, no vienas puses, viedais darbs ir spējis saskaņot uzņēmumu darbības vajadzības ar darba ņēmēju privātās dzīves vajadzībām, bet, no otras puses, ir pierādījies, ka viedais darbs var būt bīstams līdzeklis, akcentējot tās sekas, kas var ietekmēt darba ņēmēja labklājību.

Saskaņā ar programmas prioritāti attiecībā uz digitālo transformāciju, attīstot digitālo gatavību, elastīgumu un prasmes, SmartWo projekts ir fokusēts, lai pilnveidotu koncepcijas un praksi, tādā veidā palīdzot indivīdiem prasmīgāk risināt problēmas, kas saistītas ar (reizēm piespiedu) attālināto darbu.

Pirmajā projekta posmā tika pētīta darba ņēmēju pieredze saistībā ar attālināto darbu, uz kā balstoties tika veidota apmācības instrumentu pakete. SmartWo mērķis ir izveidot digitālu zināšanu un pieredzes RĪKU KOMPLEKTU, lai uzlabotu attālinātā darba priekšrocības un tādējādi samazinātu un labāk pārvaldītu trūkumus. Tādā veidā tiks radīta iespēja darbiniekiem efektīvāk adaptēties jaunajos apstākļos, ņemot vērā to, ka iepriekš pielāgošanās notika pasīvā veidā. Ar jauno rīku komplektu tiks sekmētas arī komunikācijas un digitālās prasmes. Projekts tapis Eiropas mērogā,  balstoties uz informāciju, kas tika iegūta aptaujājot darbiniekus Itālijā, Čehijā un Latvijā.

APMĀCĪBAS RĪKU KOMPLEKTS

Multivides rīku komplektā ietilpst apmācību video, mācību materiāli apmācību nodrošināšanai, uzdevumu kartes un pašnovērtējuma kartes, lai rīku paketes saņēmējiem sniegtu praktisku komplektu, kas ļautu uzlabot prasmes un iegūt jaunas zināšanas, tādā veidā uzlabojot attālināta darba priekšrocības. Rīku komplekta mērķis ir palīdzēt samazināt un labāk pārvaldīt attālinātā darba trūkumus. 

Rīku komplekts tika veidots līdzizstrādes procesa gaitā, anketējot tādas pašas iesaistītās puses (darbiniekus, kuri veic attālināto darbu), kuras turpmāk arī izmantos izstrādāto rīku komplektu. Pamatojoties uz iesaistīto pušu pieredzi, tika izveidoti vairāki apmācību moduļi:

1. MODULIS – Labākās un sliktākās prakses mājsēdes laikā

Šis pamatvideo ir paredzēts, lai sniegtu pirmo priekšstatu par to, kāda ietekme un prakse ir “viedam darbam” 3 projekta valstīs, sākot ar rezultātu, kas iegūts, veicot darba ņēmēju anketēšanu, kurus skāra ieviestie ierobežojumi un mājsēde.

2. MODULIS – Projektu vadības principi

Šis video ir paredzēts, lai sniegtu ieskatu par dažādiem noderīgiem projektu vadības rīkiem: projektu valdības galvenais mērķis ir īstenot projektu noteiktajā laikā, budžetā un noteiktos kvalitātes ierobežojumos.

3. MODULIS – Laika pārvaldība

Šis video ir paredzēts, lai iepazīstinātu ar dažām noderīgām laika pārvaldības metodēm, kas paredzētas, lai maksimāli izmantotu katru brīdi, kas tiek pavadīts strādājot, nevis atlikt uzdevumu izpildi uz vēlāku laiku, lai pēc tam sāktu uztraukties.

4. MODULIS – Lai “starpnozaru prasmes” būtu efektīvākas

Starpnozaru prasmes, reizēm sauktām arī par “mīkstajām prasmēm” ir saistītas ar personību, cilvēku prasmēm un darba ētiku. Lielākā daļa šo prasmju, kas cilvēkam piemīt, nav viņam tieši mācītas, tās veidojušās dzīves pieredzes laikā. Starpnozaru prasmes ir svarīgas panākumu gūšanā.