Enhance the potential of Smart Working – SmartWo

Feedback form

Vážený účastníci školení,

dovolujeme si Vás požádat, abyste nám prostřednictvím následujícího dotazníku poskytli zpětnou vazbu ke školení, kterého jste se zúčastnili; Vaše odpovědi nám pomohou zlepšit nabízené řešení. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

The SmartWo Project

Pokyny k vyplnění dotazníku

Upozornění: Skóre 1 odpovídá negativnímu, tj. špatnému hodnocení; skóre 5 odpovídá pozitivnímu, tj. vynikajícímu hodnocení.

SmartWo_Feedback Questionnaire_CZ
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Chcete dostávat novinky o projektu?
Do jaké věkové kategorie spadáte?
Jaká je Vaše pracovní pozice?
Měli jste již zkušenosti s prací z domova před omezením COVID-19?
Byli jste s kurzem celkově spokojeni?
Byli jste spokojeni s délkou kurzu?
Byli jste spokojeni se školicími materiály poskytnutými jako podpora k videím?
Jak užitečný je pro vás kurz z hlediska lepšího zvládání práce z domova?
Našli jste nějaké užitečné tipy, které můžete využít při své každodenní práci?
Měli byste zájem absolvovat další podobná krátká školení?