Enhance the potential of Smart Working – SmartWo

PARTNEŘI

LOITE S.r.l.

LOITE S.r.l. je poradenská společnost specializující se na podporu vzdělávacích a poradenských potřeb podniků, procesů internacionalizace, místního rozvoje a podpory inovací. V těchto oblastech společnost pomáhá malým a středním podnikům i velkým společnostem v různých výrobních odvětvích.

LOITE S.r.l. je konzultantem pro soukromé klienty a příjemce evropských a regionálních projektů, garantuje služby pro zlepšení a zvýšení efektivity podnikových strategií, procesů a činností a nabízí odborné poradenství, včetně právního.

Společnost LOITE S.r.l. působí v BOLOGNĚ ve své hlavní kanceláři, v MODENĚ se stálou provozní kanceláří a v různých zemích Evropské unie a východní Evropy prostřednictvím konsolidované sítě vztahů s institucionálními a podnikatelskými subjekty. Zabývá se především podnikatelským poradenstvím, řízením lidí, internacionalizací a místním rozvojem

European Knowledge Institute, z. s.

Evropský znalostní institut (euki) je česká nezisková organizace, která na základě aktuální poptávky trhu poskytuje následující služby:

  • rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností studentů a lidí v produktivním věku,
  • mentoring a koučink odborníků působících v začínajících firmách,
  • rozvoj kritického a sociálního myšlení studentů a lidí v produktivním věku,
  • rozvoj kompetencí a demokratických hodnot u studentů středních a vysokých škol,
  • výchova k environmentální odpovědnosti a principům oběhového hospodářství,
  • školení praktických dovedností potřebných pro úspěšné řízení projektů.
 

Odborníci z Evropského znalostního institutu spolupracují s významnými českými firmami, start-upy a veřejnými institucemi. Tým euki je připraven a schopen poskytovat inovativní služby pro rozvoj podnikatelského a společenského prostředí. Tým euki také úzce spolupracuje s českými vysokými školami především v oblasti rozvoje podnikání, kritického myšlení a společenských úkolů. Odborníci z této neziskové organizace mají bohaté zkušenosti s řízením a realizací klíčových národních i mezinárodních projektů.

SMART Nest

Smart Nest je poradenská firma se sídlem v lotyšské Rize. Společnost intenzivně investuje do digitalizace a nových a inovativních technologií. Využívá nejnovější řešení pro vývoj e-learningu a do modulů e-learningových kurzů začleňuje nové a inovativní nástroje, například interaktivní videa. Smart Nest se zaměřuje především na tvorbu interaktivních E-learningových modulů s využitím nejmodernějších autorských nástrojů. Interaktivní E-learning zahrnuje velké množství vizuálních materiálů, jako jsou fotografie, krátká videa a/nebo různé kvízy. Všechny materiály mají potenciál obsahovat interaktivní řešení. Zaměstnanci společnosti Smart Nest mají bohaté zkušenosti s navrhováním a realizací mezinárodních projektů. Společnost Smart Nest má dlouholeté zkušenosti s prací se začínajícími podnikateli, jakož i s přípravou a hodnocením podnikatelských nápadů, obchodních modelů a podnikatelských plánů.