Enhance the potential of Smart Working – SmartWo

PARTNERI

LOITE S.r.l.

LOITE S. r.l. ir konsultāciju uzņēmums, kas specializējas atbalsta sniegšanā uzņēmumiem, sniedzot  apmācības un konsultācijas tiem, internacionalizācijas procesos, vietējai attīstībai, inovāciju atbalstam. Uzņēmums sniedz atbalstu gan MVU, gan lieliem dažādu nozaru uzņēmumiem.

Gan kā konsultants privātiem klientiem, gan Eiropas un reģionālo projektu īstenotājiem, LOITE S. r.l. garantē nodrošināt pakalpojumus korporatīvo stratēģiju, procesu un darbību efektivitātes uzlabošanai, piedāvājot speciālistu konsultācijas, tostarp juridiskās konsultācijas.

LOITE S. r.l.  galvenajais birojs atrodas Boloņā, Itālijā, ar pastāvīgo operatīvo biroju Modenā un mazākiem birojiem dažādās citās Eiropas Savienības un Austrumeiropas valstīs, izmantojot konsolidētu attiecību tīklu ar institucionālajiem un uzņēmējdarbības subjektiem. Šis tīkls galvenokārt nodarbojas ar biznesa konsultācijām, cilvēku vadību, internacionalizāciju un vietējo attīstību.

European Knowledge Institute, z. s.

“Eiropas zināšanu institūts” (EUKI) ir Čehijas bezpeļņas organizācija, kas sniedz šādus pakalpojumus, pamatojoties uz pašreizējo tirgus pieprasījumu:

  • Darbspējas vecuma iedzīvotāju uzņēmējdarbības zināšanu un prasmju attīstīšana;
  • Jaunuzņēmumos strādājošo ekspertu mentorings un apmācība;
  • Darbspējas vecuma iedzīvotāju kritiskās un sociālās domāšanas attīstīšana;
  • Kompetenču un demokrātisko vērtību attīstīšana vidusskolēnu un augstskolu studentu vidū;
  • Izglītošana par atbildību vides jomā un aprites ekonomikas principiem;
  • Veiksmīgai projektu vadībai nepieciešamo praktisko iemaņu apmācība.

Eiropas zināšanu institūta eksperti sadarbojas ar ievērojamiem Čehijas uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem un valsts iestādēm. EUKI komanda ir gatava un spēj sniegt inovatīvus pakalpojumus uzņēmējdarbības un sociālās vides attīstībai. Tāpat EUKI komanda cieši sadarbojas ar Čehijas augstskolām, galvenokārt, uzņēmējdarbības attīstības, kritiskās domāšanas un sociālo uzdevumu jomā. Šīs bezpeļņas organizācijas ekspertiem ir liela pieredze galveno valsts un starptautisko projektu vadībā un īstenošanā.

SMART Nest

Smart Nest ir konsultāciju firma, kas bāzēta Rīgā, Latvijā. Uzņēmums ir fokusēts uz digitalizāciju un inovatīvām tehnoloģijām. Uzņēmums izmanto jaunākos E-apmācību izstrādes risinājumus, tādā veidā iestrādājot jaunus un inovatīvus rīkus E-apmācību kursu moduļos, piemēram, interaktīvos video. Interaktīva E-apmācība ietver daudz vizuālu materiālu, piemēram, fotoattēlus, īsus videoklipus un/vai dažādas viktorīnas. Visos materiālos ir iespēja iekļaut interaktīvus risinājumus. Smart Nest darbiniekiem ir plaša pieredze, izstrādājot un īstenojot starptautiskus projektus. Smart Nest ir gadiem ilga pieredze darbā ar jaunuzņēmumiem, kā arī biznesa ideju, biznesa modeļu un biznesa plānu gatavošanā un novērtēšanā.